aLTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

In de toekomst zien we een verschuiving van de huidige fossiele naar groenere brandstoffen. We onderzoeken sinds enige tijd welke alternatieve brandstoffen in aanmerking komen voor de binnenvaart en zeevaart. Hierbij houden we rekening met o.a. uitstoot, beschikbaarheid, kwaliteit, prijs, …

Ad blue

De oplossing wordt geïnjecteerd in de uitlaat van dieselmotoren om de schadelijk uitstoot van stikstofoxides te verminderen.

Methanol

Een alternatieve brandstof die mits aanpassing van de motor kan gebruikt worden in de binnenvaart.

HVO

HVO of Hydrotreated Vegetable Oil is een biodiesel (vloeibare brandstof) met een substantiële CO2-besparing t.o.v. de klassieke gasolie.

Adblue®

Jaarlijks levert De Wit Bunkering een volume van 500.000L AdBlue®. Met binnenschepen beleveren we zee- en binnenvaart, met tankwagens leveren we aan de industrie.

AdBlue® is de gedeponeerde handelsnaam voor een oplossing van 32,5% ureum in gedemineraliseerd water die voldoet aan de ISO 22241 norm. De oplossing wordt geïnjecteerd in de uitlaat van dieselmotoren om de schadelijk uitstoot van stikstofoxides te verminderen. AdBlue® wordt o.a. gebruikt in dieselmotoren van vrachtwagens, personenwagens, schepen, gasgeneratoren, landbouwvoertuigen, …

methanol

Methanol is een alternatieve brandstof die mits aanpassing van de motor kan gebruikt worden in de binnenvaart.

We zetten momenteel onze eerste stappen in de alternatieve brandstoffen met methanol voor Port of Antwerp-Bruges en zijn er vol enthousiasme ingevlogen.

Concreet is methanol leverbaar door ons per tankwagen op korte termijn en kan aan een binnenschip zonder problemen geleverd worden.

Methanol in zijn bio-vorm is in ieder geval veelbelovend op lange termijn voor een aanzienlijke CO2-besparing te realiseren.

hvo

HVO of Hydrotreated Vegetable Oil is een biodiesel (vloeibare brandstof) met een substantiële CO2-besparing t.o.v. de klassieke gasolie.

Deze is gemakkelijk in gebruik en begint stilaan door te breken in de markt (momenteel vooral bij overheidsbedrijven).

Vergelijkende matrix

De matrix wordt binnenkort gelanceerd!